Velkommen hos vennerne

Konstituering i VHK´s venners bestyrelse

Den 7. september 2015 konstituerede bestyrelsen sig således:

Ny Formand Tino Jørgensen tij@celf.dk 61 63 29 61

Kassere Jesper Walli cbp.consult@gmail.com 20 82 20 66

Vagtplan til cafe Gitte Helver gihe@lolland.dk 29 43 12 84

Indkøbschef Ida Olsen idaheleneolsen@gmail.com 24 41 97 81

Alle er velkomne til at kontakte bestyrelsen og formålet er fortsat atgive støtte til aktivitet og glæde blandt håndboldspillerene i VHK.

Har du lyst til at give en støttende hånd i arbejdet i cafeen, kontakt venligst Gitte Helver.

Det vi arbejder for

Vantores venner har nu eksisterede i et par år.
Hovedformålet med foreningen er at støtte unddomsarbejdet i Vantore Håndboldklub.

Driften af Kettingehallens cafeteria udgør en stor del af vores aktiviteter, hvor cafeteriaet holdes åben ved aktiviteter i hallen

Vi deltager også i den årlige Middelalderfest i Nysted.

Hvis de har lyst til at bliver hjælper sammen med os, - så skriv eller ring.